หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์       นักศึกษาวิชาทหาร       ทำบุญขึ้นตึกใหม่สำนักงานอธิการบดี       บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ที่ลงนามแบบยืนยัน ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 2558        บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มแก้ไขสัญญา/แบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557        ประกวดเรียงความ       บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กยศ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558        บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กรอ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่“       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายใหม่“     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  103
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  976
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,472
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  246,068
  IP :  54.227.49.201
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวทุนกู้ยืม
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ที่ลงนามแบบยืนยัน ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 2558  (อ่าน : 37)
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มแก้ไขสัญญา/แบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  (อ่าน : 26)
บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กยศ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558  (อ่าน : 114)
ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อขอรับเงินสด ตามที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีกำหนด (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558) ...
บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กรอ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558  (อ่าน : 50)
ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อขอรับเงินสด ตามที่กลุ่มงานการเงินและบัญชีกำหนด (ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558) ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่“ (อ่าน : 136)
 
       ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป
       ข่าวกิจกรรม
       ข่าวหอพักนักศึกษา
หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ (อ่าน : 10)
       ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน : 24)
       ข่าวแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       ข่าวศิษย์เก่า
       ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำบุญขึ้นตึกใหม่สำนักงานอธิการบดี (อ่าน : 21)
ประกวดเรียงความ (อ่าน : 16)
รับสมัครนักกีฬา..เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “พระวรุณเกมส์“ ครั้งที่ 38 (อ่าน : 151)
รับสมัครนักกีฬา..เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “พระวรุณเกมส์“ ครั้งที่ 38 ...
ประกาศผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน : 224)
ประกาศผลการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน : 166)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...
 
       งานสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
        KSU RSS

หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
นักศึกษาวิชาทหาร
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....