รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘       ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา       รายชื่อนักศึกษาที่โอนย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘       บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มรายเก่า (932 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558       ประกาศขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔- ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘       มหกรรมวิชาการภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม จึน       กองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์       บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กรอ.) กลุ่มเก็บตก (3 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  5
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,615
  เยี่ยมชมปีนี้ :  48,541
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  278,128
  IP :  54.162.141.212
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
       ข่าวทุนกู้ยืม
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มรายเก่า (932 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 262)
ประกาศขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 660)
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กรอ.) กลุ่มเก็บตก (3 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 115)
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กรอ.) กลุ่มรายเก่า (375 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 90)
บัญชีรายชื่อการคืนเงิน กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากระบบ 3D (น.ส.จารุวรรณ บูรณะพล) (อ่าน : 65)
 
       ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป
       ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 (อ่าน : 101)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ...
ทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ๒๕๕๘ (อ่าน : 67)
หน้าตึกบรรณราชณครินทร์ ...
ทำบุญตักบาตรสำนักงานอธิการบดี (อ่าน : 87)
 
       ข่าวหอพักนักศึกษา
หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ (อ่าน : 341)
       ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔- ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน : 167)
       ข่าวแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       ข่าวศิษย์เก่า
       ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน : 16)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (อ่าน : 28)
รายชื่อนักศึกษาที่โอนย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน : 60)
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔- ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน : 119)
มหกรรมวิชาการภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม จึน (อ่าน : 57)
 
       งานสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและถูกอนามัยในการกินอาหารที่มีประโยชน์ (อ่าน : 74)
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุมเตรียมความพร้อมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านประกันคุณภาพ (อ่าน : 94)
        KSU RSS

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔- ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มหกรรมวิชาการภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม จึน
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....