พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกดูวัตถุประสงค์ของการไหว้ครู       รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558        กำหนดการลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กยศ.รายเก่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558       รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558       รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558       รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘       ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558       ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา       รายชื่อนักศึกษาที่โอนย้ายเข้าทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  183
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,512
  เยี่ยมชมปีนี้ :  69,647
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  299,232
  IP :  107.20.34.173
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
       ข่าวทุนกู้ยืม
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  (อ่าน : 59)
กำหนดการลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กยศ.รายเก่า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 114)
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มรายเก่า (932 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 468)
ประกาศขั้นตอนและวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 1,092)
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กรอ.) กลุ่มเก็บตก (3 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน : 160)
 
       ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป
       ข่าวกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกดูวัตถุประสงค์ของการไหว้ครู (อ่าน : 25)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 (อ่าน : 293)
ปฏิทินกิจกรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ประจำปี 2558 ...
       ข่าวหอพักนักศึกษา
หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ (อ่าน : 589)
       ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔- ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน : 239)
       ข่าวแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       ข่าวศิษย์เก่า
       ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (อ่าน : 78)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (อ่าน : 140)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคพิเศษ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ...
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 (อ่าน : 95)
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ...
รายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน : 75)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (อ่าน : 73)
 
       งานสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
        KSU RSS

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔- ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มหกรรมวิชาการภูมิปัญญาชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม จึน
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....