ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการกู้ยืม กองทุน กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558       แนวปฏิบัติการเบิกคืนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กองทุน กยศ.,กรอ.เพิ่มเติม(ประเภทรายใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       ประกาศรายชื่อผู้สิทธิลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กองทุน กยศ.,กรอ.(ประเภทรายใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2558       เรื่องนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)       เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558       เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558       เรื่องข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืม กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายเก่า(เพิ่มเติม)     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  171
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,768
  เยี่ยมชมปีนี้ :  89,965
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  319,535
  IP :  54.234.117.116
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวทุนกู้ยืม
ประกาศ กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการกู้ยืม กองทุน กยศ และ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 116)
แนวปฏิบัติการเบิกคืนเงินค่าเล่าเรียน กยศ. (กรณีสำรองจ่าย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 28)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กองทุน กยศ.,กรอ.เพิ่มเติม(ประเภทรายใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน : 110)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิลงนามแบบยืนยันการกู้ยืม กองทุน กยศ.,กรอ.(ประเภทรายใหม่) ภาคเรียนที่ 1/2558 (อ่าน : 94)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืม กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทผู้กู้รายใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) (อ่าน : 89)
 
       ข่าวทุนการศึกษาทั่วไป
       ข่าวกิจกรรม
       ข่าวหอพักนักศึกษา
       ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
       ข่าวแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       ข่าวศิษย์เก่า
       ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) (อ่าน : 26)
เรื่องนโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) ...
เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 (อ่าน : 25)
เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 ...
เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 (อ่าน : 25)
เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ...
เรื่องข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (อ่าน : 22)
เรื่องข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ...
เต้นประกอบเพลงก่อนการประกวด Freshy 2015 (อ่าน : 60)
 
       งานสุขภาพอนามัยและประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษาเกิดอุบัติเหติ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกันชีวิตมอบเงินให้ผู้ช่วยอธิการบดีพัฒนานักศึกษามอบให้ผู้รับสิทธิ (อ่าน : 88)
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
        KSU RSS

นักศึกษาเกิดอุบัติเหติ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ประกันชีวิตมอบเงินให้ผู้ช่วยอธิการบดีพัฒนานักศึกษามอบให้ผู้รับสิทธิ
โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๕
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....