ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2561       ข้อบังคับม.กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2560       แนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561       แนวปฏิบัติ การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561       ปฏิทินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ปีการศึกษา 2561       คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561       บัญชีรายชื่อนักศึกษา ซึ่งมีสิทธิได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  72
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,927
  เยี่ยมชมปีนี้ :  35,256
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  542,270
  IP :  54.224.2.123
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
 หมวด :  ข่าวทุนกู้ยืม   วันที่ :  27-07-2560
5ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความรวดเร็ว ***โปรดอ่านคำแนะนำก่อนตรวจสอบรายชื่อเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ***        
1.ตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา ลำดับ ที่กองทุนนัดหมาย                                                      
2.ยืนยันค่าเล่าในระบบ e-studentloan  ก่อนวันนัดหมาย                                                            
 2.1ช่องเลขที่ใบเสร็จ กรอกรหัสนักศึกษาของผู้กู้ เช่น 59210403512 *เฉพาะรหัส 59ให้ใส่เลขที่ใบลงทะเบียนเรียนจากระบบ ESS  2.2ช่องวันที่ลงทะเบียน กรอกวันที่กรอกข้อมูล เช่น 14กรกฎาคม 2560                                                     
3.ผู้กู้ยืมต้องไม่มีพันธะ หนี้ใดๆ กับมหาวิทยาลัย                                                 
4.แต่งกายชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย(อนุโลมชุดวัฒนธรรมที่สุภาพ)และปฏิบัติตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด    
5.เอกสารที่ต้องนำมาประกอบการกู้ยืมตามระเบียบใหม่ ปี 2560เป็นต้นไป                                                    
  5.1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ยืม จำนวน 2ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                            
  5.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครอง อย่างใดอย่างหนึ่ง (กรณีอายุไม่ครบ 20ปี บริบูรณ์เท่านั้น) จำนวน 2ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)                                                
  5.3แบบลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองแล้วเท่านั้น                                                         
หมายเหตุ
1.ถือเป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะต้องติดตามข่าวสารกองทุน จะอ้างไม่ทราบไม่ได้ นักศึกษาที่ไม่มาตามที่กองทุนกำหนดถือว่าสละสิทธิ จะอ้างสิทธิภายหลังใดๆมิได้

2.นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในรอบที่ 2 ให้รอประกาศรายชื่อในรอบที่ 3 ต่อไป ขณะนี้งานทุนการศึกษากำลังขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เนื่องจากยอดที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

>>> กองทุน กยศ. <<<

>>> กองทุน กรอ. <<<