ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  101
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,438
  เยี่ยมชมปีนี้ :  32,733
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  613,761
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประชาสัมพันธ์
สวัสดีเพื่อนๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกคน
 
        วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. มกส.) ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา  การได้มาซึ่งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัย และคัดกรองตัวแทนนักศึกษาหรือคนดีทำงานในองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ที่สำคัญต่างๆ ให้สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
 
                ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
                  1.  ประกาศรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
                    2.  ประกาศตั้งกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
                    3.  ประกาศแต่งตั้ง กกต. ระดับ มหาวิทยาลัย
                    4.  ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา
 
          จากขั้นตอนประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังกล่าว  ซึ่งปรากฏว่า มีกลุ่มนักศึกษา  จัดตั้งกลุ่มเพียงหนึ่งกลุ่มในระดับมหาวิทยาลัย คือ กลุ่มคืนความสุขให้นักศึกษา (คสน.)
 
        สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
ในวันอังคารที่  29  มกราคม  2562  เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
เข้าคูหาเลือกตั้งที่ 1 อาคารกิจการนักศึกษา พื้นที่นามน  คูหาเลือกตั้งที่ 2  อาคารกิจการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง รับบัตรเลือกตั้งคนละ 1 ใบ เข้าคูหาทำเครื่องหมาย  X   
        ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.dsd.ksu.ac.th อย่าลืมพกบัตรนักศึกษามาด้วยนะครับ
 
         “เลือกตั้งคือหน้าที่  เลือกคนดีเข้าองค์กรกิจกรรมนักศึกษา”