ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  117
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,008
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,832
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,972
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประชาสัมพันธ์
สวัสดีเพื่อนๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทุกคน
 
        วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. มกส.) ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา  การได้มาซึ่งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและมหาวิทยาลัย และคัดกรองตัวแทนนักศึกษาหรือคนดีทำงานในองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ที่สำคัญต่างๆ ให้สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้
 
                ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
                  1.  ประกาศรับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
                    2.  ประกาศตั้งกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
                    3.  ประกาศแต่งตั้ง กกต. ระดับ มหาวิทยาลัย
                    4.  ประกาศรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา
 
          จากขั้นตอนประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังกล่าว  ซึ่งปรากฏว่า มีกลุ่มนักศึกษา  จัดตั้งกลุ่มเพียงหนึ่งกลุ่มในระดับมหาวิทยาลัย คือ กลุ่มคืนความสุขให้นักศึกษา (คสน.)
 
        สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา  ปีการศึกษา 2561 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา
ในวันอังคารที่  29  มกราคม  2562  เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
เข้าคูหาเลือกตั้งที่ 1 อาคารกิจการนักศึกษา พื้นที่นามน  คูหาเลือกตั้งที่ 2  อาคารกิจการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง รับบัตรเลือกตั้งคนละ 1 ใบ เข้าคูหาทำเครื่องหมาย  X   
        ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.dsd.ksu.ac.th อย่าลืมพกบัตรนักศึกษามาด้วยนะครับ
 
         “เลือกตั้งคือหน้าที่  เลือกคนดีเข้าองค์กรกิจกรรมนักศึกษา”