สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  231
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,856
  เยี่ยมชมปีนี้ :  67,053
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  574,067
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
          กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ที่อยู่
          อาคารช่อตะแบก ชั้น 1 เลขที่ 13 หมู่ 14  ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46230

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

          0-4360-2043 ต่อ 1024;  งานธุรการ, งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา, งานกีฬาและ             นันทนาการ, งานศิษย์เก่า, เวชศึกษาและพยาบาล

          
0-4360-2050 ;  งานทุนการศึกษา, งานหอพักนักศึกษา, งานวินัยนักศึกษา, งานประกันอุบัติเหตุ

เบอร์โทรสาร


             0-4360-2050