ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย พื้นที่นามน       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562        มกส.1.5-1-1 คู่มือระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561       มกส.1.5-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา       มกส.1.5-1-4 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”       มกส.1.5-2-1 ภาพช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า       มกส.1.5-3-1 สรุปโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561        มกส.1.5-3-3 สรุปโครงการ มกส. ใส่ใจห่วงใยบัณฑิต “ชี้ช่องแหล่งงาน แนะทางเลือกใหม่ ก่อนก้าวไปสมัครงาน”     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  99
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  990
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,814
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  683,954
  IP :  3.234.143.26
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนวันไหว้ครู
          มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความดีความชอบในด้านต่างๆ โดยเริ่มต้นจากการบริจาคเงินสมทบทุนจากผู้บริหาร, บุคลากร, บุคคลทั่วไปที่มีจิตใจเมตตาในการทำบุญสนับสนุนส่งเสริมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่

          1. นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมดีเด่น
        2. นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
        3. นักศึกษาที่มีฐานะยากจน

หมายเหตุ; จำนวนเงินต่อทุนไม่ได้กำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับยอดบริจาคในแต่ละปีการศึกษา

คุณสมบัติ
        1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
        2. เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
        3. มีความประพฤติดี


เอกสารประกอบใบรับสมัคร
        1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา  1นิ้ว 1 รูป
        2. ใบแสดงผลการเรียน         1 แผ่น
        3. ใบรับรองการเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

        นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่บอร์ดป้ายประกาศหน้าห้องงานทุนการศึกษา หรือที่ www.sd.ksu.ac.th โดยทุนนี้จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี