สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  180
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,805
  เยี่ยมชมปีนี้ :  67,002
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  574,016
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ทุนวันไหว้ครู
          มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความดีความชอบในด้านต่างๆ โดยเริ่มต้นจากการบริจาคเงินสมทบทุนจากผู้บริหาร, บุคลากร, บุคคลทั่วไปที่มีจิตใจเมตตาในการทำบุญสนับสนุนส่งเสริมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาโดยตลอดทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่

          1. นักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมดีเด่น
        2. นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
        3. นักศึกษาที่มีฐานะยากจน

หมายเหตุ; จำนวนเงินต่อทุนไม่ได้กำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับยอดบริจาคในแต่ละปีการศึกษา

คุณสมบัติ
        1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
        2. เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
        3. มีความประพฤติดี


เอกสารประกอบใบรับสมัคร
        1. รูปถ่ายชุดนักศึกษา  1นิ้ว 1 รูป
        2. ใบแสดงผลการเรียน         1 แผ่น
        3. ใบรับรองการเป็นคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา

        นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศรับสมัครได้ที่บอร์ดป้ายประกาศหน้าห้องงานทุนการศึกษา หรือที่ www.sd.ksu.ac.th โดยทุนนี้จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี