ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  76
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,413
  เยี่ยมชมปีนี้ :  32,708
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  613,736
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกันคุณภาพ  ค้นหาข่าว :
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560 
ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร 
สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 
สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561 
สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานสรุปผลโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 
รายงานสรุปผลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรพัฒนานักศึกษา 
รายงานสรุปผลโครงการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560 
รายงานสรุปผลโครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 
โครงการอบรมสร้างแกนนำและเครือข่ายมหาวิทยาลัยห่างไกลยาเสพติด 
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 
สรุปโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  81  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5