สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  184
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,809
  เยี่ยมชมปีนี้ :  67,006
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  574,020
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกันคุณภาพ  ค้นหาข่าว :
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ 
รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560 
ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร 
สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 
สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561 
สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
รายงานสรุปผลโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 
แผนพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 
รายงานสรุปผลโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรพัฒนานักศึกษา 
รายงานสรุปผลโครงการประกวดดาว - เดือน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560 
รายงานสรุปผลโครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 
โครงการอบรมสร้างแกนนำและเครือข่ายมหาวิทยาลัยห่างไกลยาเสพติด 
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ 
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2560 
สรุปโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  81  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5