ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ ประเภทผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ กรอ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560       ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2559       กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559       แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู       ข่าวการรับสมัครงาน       คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559       ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืม กองทุน กยศ ประเภทผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องฯและรายใหม่ ภาคเรียนที่1/2560        สรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-1     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  198
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,919
  เยี่ยมชมปีนี้ :  2,919
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  509,933
  IP :  54.226.41.91
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกันคุณภาพ  ค้นหาข่าว :
กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์ ฝึกวิชาชีพครู 
ข่าวการรับสมัครงาน 
คำสั่งคณะกรรมการบริหารและประสานงานกิจการนักศึกษา 2559 
สรุปประเมินผลความสำเร็จการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-1 
สรุปโครงการอบรมและให้ความรู้ทักษะด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาภายในสถาบัน 2559 
สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 
สรุปโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ U FIT YOUR FIT 2559 
สรุปโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2559 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหายาเสพติด 
สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
ประชุมสัมมนาสภานิสิต - นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 23 
สรุปโครงการตรวจสุขภาพ-2559 
สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพฯ 
มกส. 1.4.5-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและประสานงานด้านกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 
มกส. 1.4-1-3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานบริการให้คำปรึกษาและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
มกส. 1.4.2-8 ตัวอย่างเว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา เช่น ข้อมูลงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน webLink สำนักงานจัดหางานจังหวัด / กรมการจัดหางาน  
มกส. 1.4.2-7 ตัวอย่างเว็บไซต์มหาวิทยาลัย การให้ข้อมูลของหน่วยงาน 
มกส. 1.4.6-14 ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
มกส. 1.4.6-13 เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  44  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3