สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร       แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน)       สรุปรายงานผลโครงการเปิดโลกกิจกรรม       รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2560       สรุปโครงการตักบาตรทำบุญวันปีใหม่ 2561       รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)       แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  39
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,387
  เยี่ยมชมปีนี้ :  60,776
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  567,790
  IP :  54.92.160.119
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 งานศิลปะและวัฒนธรรม  ค้นหาข่าว :
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ม.กาฬสินธุ์ 
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่-2 
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่-1 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานลอยกระทง 2559 
สรุปผลการดำเนินโครงการวันวิสาขบูชา 2559 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการบุญกฐิน 2559 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตา 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม 
แผนปฏิบัติราชการ งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการสงกรานต์ 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1