ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  50
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,387
  เยี่ยมชมปีนี้ :  32,682
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  613,710
  IP :  3.94.196.192
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ค้นหาข่าว :
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับทบทวน) 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง) 
แผนศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรม5-4-2560 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-ปรับแผนกลางปีงบประมาณ 
แผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560-ฉบับทบทวน 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2560ชุดใหม่ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์2560 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 
แบบประเมินความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 
สรุปรายงานผลโครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 2560 
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม20-06-2561 
ประชุมคณะกรรมการทำนบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 5 เมษายน2560 
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ2561 
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานบุญกฐิน 2560 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 
รายงานสรุปโครงการสืบสานภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรม 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2