ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาเป็นการทั่วไป พุทธศักราช 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำปีการศึกษา 2561        ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2561       ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ประเภทรายใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุน กยศ.และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ประเภทรายเก่าของมหาวิทยาลัย       สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560       รายชื่อศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการ       รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการงานพัฒนานักศึกษาและความต้องการการให้บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560       ภาพช่องทางการบริการข้อมูลข่าวสาร     
       เมนูหลัก
       งานกองทุนให้กู้ยืม
       งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       งานทุนการศึกษาทั่วไป
       งานศิลปะและวัฒนธรรม
       งานหอพักนักศึกษา
       งานเวชศึกษาและพยาบาล
       งานกีฬาและนันทนาการ
       งานนักศึกษาวิชาทหาร
       งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
       งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ KSUAR
       สภานักศึกษา
       องค์การนักศึกษา
       เพื่อนบ้านพัฒนานักศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  44
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,970
  เยี่ยมชมปีนี้ :  37,744
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  618,772
  IP :  54.81.220.239
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวทุนกู้ยืม  ค้นหาข่าว :
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กรอ.) กลุ่มรายใหม่ และรายเก่า (153 ราย) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ประกาศกำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันการกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 รอบเก็บตก 
บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กยศ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ที่ลงนามแบบยืนยัน ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 2558  
บัญชีรายชื่อการโอนค่าเล่าเรียน (กองทุน กยศ.) กลุ่มแก้ไขสัญญา/แบบยืนยัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กยศ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558  
บัญชีรายชื่อขอคืนเงินค่าเล่าเรียน กองทุน กรอ. กรณีสำรองจ่ายล่วงหน้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่“ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายใหม่“ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 “ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา“ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายเก่าของมหาวิทยาลัย“ 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติกู้ยืมกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2557 ประเภท “รายเก่าของมหาวิทยาลัย“ 
ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. (รายใหม่และรายเก่า) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
ประกาศและปฏิทินกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. ประจำภาคเรียน 2/2557 
ใบตรวจเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียน 2/2557 
ประกาศรายงานการโอนเงิน กรอ. ภาคเรียน 1-2557 ครั้งที่ 1 (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) 
ประกาศรายชื่อที่อนุมัติ กยศ รายเก่า และรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่น 1-2557 (เพิ่มเติม) 
วิธีการกรอกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan 
ประกาศการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมกองทุน กยศ. ประเภทรายเก่า 2557 
ประกาศความคืบหน้า ค่าครองชีพ กรอ. และค่าเล่าเรียน กยศ. 2557 
มีข้อมูลทั้งหมด  90  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/5

1 2 3 4 5